เกี่ยวกับเรา

about-products about-products about-products about-products

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูพีเรซิ่น แอนด์ เคมิคอล เปิดดำเนินการผลิตกรอบรูปวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จุดมุ่งหมายคือ ผู้นำทางด้านกรอบรูปวิทยาศาสตร์ โดยเราเป็นผู้ริเริ่มใช้กระดาษลายแทนไม้จริงเป็นวัสดุในการผลิต เริ่มจากตึกแถวเล็กๆ ห้องเดียว จนขยายมาเป็น 8 ห้อง พร้อมด้วยกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การบริหารจัดการที่ดีและพนักงานที่มีทักษะและความชำนาญ

จากประสบการณ์เกือบ 40 ปีและการพัฒนารูปแบบสินค้าคุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง เราจึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยทั่วไป ปัจจุบันเราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตและตกแต่งกรอบรูปของเราให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มทางเลือกและความพึงพอใจให้กับท่าน

Novelty

upresin motto Novelty

เรามีความตั้งใจพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงามและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

In time

upresin motto In time

เราตระหนักถึงคุณภาพการบริการในการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

Control

upresin motto Control

เราตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนนับตั้งแต่วัสดุจนถึงการบรรจุหีบห่อ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทุกชิ้นตรงตามมาครฐานที่เราตั้งไว้อย่างสูงสุด